Skip links

Informasjon

Om Tømmervågen Brygge BRL

Tømmervågen Brygge ble bygget i 2006, og har en unik beliggenhet helt i sjøkanten i Eidsvåg. Borettslaget består av 74 spennende, arkitekttegnede både leiligheter og rekkehus. Borettslaget tilbyr et trygt og bilfritt område med parkeringsanlegg under bakkeplan. I tillegg er det blant annet opplegg for bruk av gass, med gasspeis i stuen og gassuttak på kjøkken. 

I borettslaget er det bademuligheter direkte fra eiendommen, felles kaianlegg, samt kort avstand til badeplasser i Tømmervågen og Vollane i nærområde. Nærmeste nabo til borettslaget, er populære Njørd Ro og Kajakklubb. I tillegg kan man skilte med flotte turterreng med gangvei til Langevannet, Munkebotn og videre mot Byfjellene. Fra eiendommen er det få minutters kjøring til Norges Handelshøyskole, Bergen sentrum og Åsane bydel med et rikt tilbud av butikker og handlesenter. 

Salgsprospekt fra 2006 legger som eget PDF. under «Nyttig informasjon og lenker.» Klikk her.

Adresse:
Tømmervågen Brygge BRL,
Postboks 7280,
5020 Bergen

Mail: styret@tommervagen.no
Organisasjonsnummer: 984027346

Nye saker/Kontakt med styret

For henvendelser til styret i borettslaget, ta kontakt via skjemaet nedenfor. Eventuelt kan henvendelser leveres i postkassen utenfor styrerommet i Tømmervågen 35. 

Husk at alle henvendelser må være underskrevet med fullt navn og adresse. Anonyme henvendelser vil ikke bli besvart. Styret vil behandle henvendelsen så raskt som mulig. Merk at dersom saken krever styrebehandling, kan det ta noe lenger tid. 

Planlagte styremøter 1 halvår 2024 (avvik kan forekomme)

Torsdag 11. januar kl. 19.00
Onsdag 14. februar kl. 19.00
Onsdag 13.mars kl. 19.00
Onsdag 10.april kl. 19.00
Torsdag 2.mai kl. 19.00
Torsdag 23. mai kl. 18.00 Generalforsamling
Torsdag 13. juni kl. 19.00

Saker til styret

  Vedlikehold fellesområder, sommer og vinter

  Vintervedlikehold

  Tømmervågen Brygg BBL inngikk en avtale med BOB Eiendom og Rådgiving AS på følgende områder 19.10.2019.

  • Vintervedlikehold med brøytebil fra hovedvei og ned til borettslaget.
  • Brøyting/Salting av internveier og parkeringsplasser.

  Byggdrift

  • Lysrunde 2 ganger pr måned.
  • Taksjekk 1 gang pr år.
  • Oppsyn av dører, hengsler og låser med smøring ved behov.
  • Formidling av håndverktjenester.
  • 24 timers vaktberedskap.

  Sommervedlikehold.

  Vi har i dag avtale med gartner som har utført gressklipping og klipping av trær og busker. Vi har i I tillegg har vi en egen hagegruppe, samt en egen dugnadsgruppe, bestående av en del personer fra borettslaget. Disse har utført en del enklere oppgaver i forbindelse med vedlikehold.

  Fargekoder og maling

  Borettslaget ble malt i 2016. Vi har ikke planer om å male dette før vi igjen ser behov for å male hele borettslaget.
  Styret har fått spørsmål om fargekoder hvor enkelte beboere ønsker å male opp rekkverk og andre maling-slitte områder.
  Styret vil legge til rette for at beboere kan få utdelt maling dersom noen ønsker å «flikke områder» som er malingslitt. Vedlagt følger informasjon om fargekoder fra 2016. Klikk her 
  Ta kontakt med styret for å få maling dersom dette er et behov.

  Styret vil ha stor fokus på framtidig vedlikehold og vil jobbe for å ferdigstille en vedlikeholdsplan som er planlagt i forbindelse med neste års budsjett og aktivitet.

  10.11.2019

  TV og Internett

  Etter forhandlinger med flere aktører har styret valgt å signere avtale med Telenor AS.
  Planen er at vi skifter til Telenor og fiber 1. april 2023.
  Telenor installerer og finansierer fiber fram til hver boenhet.
  Vi får produktet Frihet M som en del av dette tilbudet. (se vedlagt produktark som PDF.)
  Styrets har vektlagt følgende momenter i valg av leverandør.

  • Fiber er framtidsrettet og er det som installeres i de fleste nye borettslag.
  • Fiber fra Telenor er en mer stabil løsning.
  • Tilbudet fra Telenor er gunstig også når det gjelder pris.
  • Det betyr at kostanden pr. boenhet ikke økes i 2023.
  • Produktet, Frihet M, gjør at hver beboer selv har mulig til å øke hastigheten på internett, uten å kjøpe tilleggspoeng og få ekstra kostnader.
  • Telenor og deres produkt Frihet M, passer godt til de ulike alders grupper, vi har i borettslaget. (se vedlagt produktark som PDF.)

  Styret har fått forsikringer om at overgangen skal kunne gjennomføres, med god hjelp og veiledning fra leverandør.

  Vi vil sende ut mer informasjon om hvordan beboerne skal forholde seg ved retur at Telia utstyr.
  Dette er Telia Box, WiFi Router, Fjernkontroll og kabler.

  Nøyaktig informasjon om hvordan dette er tenkt organisert, vil bli sendt ut til dere i god tid før skifte skal finne sted.

  29. januar 2023
  Styret.

  Se infoark om ny avtale

  Lås- og nøkkelinformasjon

  Beboeren er selv ansvarlig for å vedlikeholde låser på dører. Det er blant annet viktig å smøre jevnlig med lås olje. Ekstra nøkler kan bestilles hos styret e-post styret@tommervagen.no.
  Nøkkelen koster i underkant av kr 600 + porto på ca. kr 200 dersom en ikke selv henter nøkkelen hos leverandøren i Kanalveien.

  Hagegruppen

  Tømmervågen har en egen hagegruppe bestående av en del spreke entusiaster som har fokus på at uteområdene skal være stelt og ta seg skikkelig ut. Hagegruppen møtes noen ganger i året og luker og setter ned løk. De gir også tilbakemelding til styret om nødvendige større oppgaver som profesjonelle aktører utfører. Hagegruppen har gjennom mange år gjennomført en solid innsats som har resultert i et hageanlegg som vi i dag er stolte av.

  Har du interesse for hagestell og ønsker å bidra og være med i denne gruppen, kan dere ta kontakt med en av oss i styret (se kontaktinformasjon på nettsiden).

  Hagegruppen i aksjon.

  Dugnadsgruppen

  Tømmervågen har en egen dugnadsgruppe bestående av noen spreke entusiaster som utfører enklere vedlikeholdsoppgaver for å bidra til et hyggelig bofellesskap, og for å ta vare på bygningsmassen og fellesområdene.

  Gruppen møtes når behov oppstår, og de er også en viktig kommunikasjonskanal til styret i borettslaget om nødvendige større oppgaver som krever profesjonelle håndverkere. Dugnadsgruppen er i dag under etablering. Dersom det er flere som ønsker å bidra, er dere hjertelig velkommen til å kontakte Jan eller Eirik i styret.

   Ta kontakt med styremedlem Jan Grung tlf. 99717163 eller Eirik Rane tlf. 92018636.

  20.11.2019

  Bruk av borettslagets forsikring

  Borettslaget sin bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring, polisenummeret SP4765478. If starter sin avtale fra 20. februar 2024.

  Denne forsikringen gjelder alle installasjoner inne i boligen, som ikke kan flyttes på. Eksempel er gulv, tak, vegger, kjøkkenskap og fliser til baderom.

  Med andre ord: Alt som normalt ikke kan tas med ved flytting.

  Flyttbare gjenstander i boligen må forsikres av andelshaver, og er deres ansvar. Det er derfor viktig at andelshaveren har egen innboforsikring.

  Når skade oppstår, er man pålagt å begrense denne, som å tørke opp vann og stenge stoppekran.

  Om det er veldig store mengder med vann eller brannskader, kan man kontakte vakttelefon til Recover, om dette er utenfor arbeidstid og det ikke kan vente, tlf. vakt telefon 95029350.

  Deretter meldes skaden til styret, (styret@tommervagen.no) så fort som mulig. Styret melder skaden videre til BOB som håndterer skaden mot vårt forsikringsselskap IF.

  Ved bruk av forsikringen tilkommer en egenandel på kr 10 000.

  Hvem som skal betale denne reguleres av borettslagsloven §5-12, §5-13, §5-17 og §5-18.

  Denne sier dersom en skade rammer andelseier sin bolig skal andelseier dekke eigenandelen. Dersom skaden inntreff i fellesareal eller i annet utstyr som hører inn under borettslagets vedlikehold, er det borettslaget som skal dekke egenandelen.  Skadens utgangspunkt avgjør hvem som skal betale egenandelen, dersom både fellesareal og andelseiers areal er skada.

  Forsikringen dekker hjelp fra Anticimex ved skadedyrangrep. I slike saker dekker borettslaget hele egenandelen. Det er svært viktig at skadedyrangrep blir meldt inn tidlig slik at problemet ikke sprer seg.

  BOB tar avgjørelsen om skaden er dekket eller ikke, sett i forhold til vilkår.

  Borettslaget har som hovedregel at dersom en skal benytte borettslaget sin forsikring skal forsikringsselskapet stå ansvarlig for utbedring. Merk at vi ikke aksepterer kontantoppgjør. Årsaka til dette er at borettslaget må ha et ansvarlig selskap å komme tilbake til dersom skaden skulle ha uventede følger og dersom neste andelseier skulle få problem, med det samme skadeområdet.

  Har dere spørsmål om en skade som er meldt til styret kan dere ta direkte kontakt med BOB.

  skadebehandling@bob.no

  BOB forsikringstelefon: 94 87 23 57

  BIR og avfallshåndtering

  Hvordan og hvorfor kildesortere?
  Vi ønsker å være et grønt borettslag med fokus på miljøet. Derfor søker borettslaget å legge til rette for kildesortering og gjenvinning. Borettslaget har avtale med BIR om henting av alt avfall. Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt, men det forutsetter at alle beboere er bevisst sitt ansvar og kildesorterer etter borettslagets regler. Dette innebærer blant annet at man unngår å sette ut avfall som forurenser i nærmiljøet og skaper irritasjon og på den måten bidra til et dårlig bomiljø.

  Vi gjør oppmerksom på at avfallsfasilitetene utelukkende er ment til bruk av beboere i borettslaget.

  Restavfall
  Borettslaget har i dag eget «bossug» med flere nedkast som tømmes regelmessig av BIR. Beboerne har fått utlevert egne nøkler for det nedkast den enkelte skal benytte. Restavfall skal legges i bæreposer og kastes i nedkastet for dette. Er du usikker på hva som klassifiseres som restavfall, kan du se informasjon om dette nedenfor.

  Bossug og restavfall
  Borettslaget har i dag eget «bossug» med flere nedkast som tømmes regelmessig av BIR. Beboerne har fått utlevert egne nøkler for det nedkast den enkelte skal benytte.
  Viktig:
  Se vedlagt informasjonsbrev fra BIR AS, samt egen brosjyre om riktig bruk av bossuget. Med riktig bruk, unngår vi dyre ekstrautgifter for borettslaget og felleskapet.

  Plastemballasje
  Borettslaget har et eget rom i «bunkeren» hvor vi samler plastemballasje i egne plastsekker som BIR har lagt ut. Informasjon om hva som regnes som plastemballasje følger nedenfor.

  Husk at for hver kilo plastemballasje som gjenvinnes sparer vi to kilo olje og reduserer samtidig CO2 – utslippet med 1,5-2,5 kg. Gjenvunnet plastemballasje blir til blant annet bæreposer, takrenner, plastpotter, fotballdrakter og eeceprodukter.

  Papp- og papiravfall
  Borettslaget har 1 stor stålcontainer til papp, papir og drikkekartonger som står på parkeringsplassen. I tillegg har vi 3 plastcontainere som står i «bunkeren» ved siden av plastgjenvinningen. Papir tømmes av BIR hver 14 dag. For informasjon om hva som regnes som papir, papp og drikkekartonger, se nedenfor. 

  Husk at mengden med innsamlet papir i Norge pr år gjør at vi sparer like mye CO2 som utslipp fra 35000 biler. Papp og papir blir til aviser, konvolutter, skrivepapir, bølgepapp og kartong. Papir kan gjenvinnes opptil 5 ganger.

  Glass og metall emballasje
  Borettslaget har 1 stålcontainer til glass og metallemballasje som står på parkeringsplassen. For informasjon om hva som regnes som glass og metallemballasje, se nedenfor.

  Husk at når vi bruker kildesortert glass i glassproduksjon sparer vi 20 % energi. Glasset som samles inn blir til blant annet nye vin flasker, syltetøyglass, isolasjonsmaterialer og glassbetong. Metallemballasje kan bli til spiker, skruer, binders, sykkeldeler og hageredskaper. En gjenvunnet boks makrell-i-tomat sparer CO2 utslipp på linje med 1,5 km i bil.

  Elektronisk avfall
  Elektronisk avfall inneholder ofte tungmetaller og andre skadelige stoffer. På BIR sine gjenbruksstasjoner kan du levere dette avfallet gratis. Det vil bli demontert og forsvarlig behandlet. For eksempel kan glass fra gamle TV-apparater inneholde bly og det kan dermed brukes i veggene til røntgenrom på sykehus. Oversikt over BIR sine gjenbruksstasjoner følger under.

  Farlig avfall
  Farlig avfall på avveie kan skade både naturen, dyr og mennesker. Ved å levere avfallet av BIR sine gjenvinningsstasjoner kan du være med på å forhindre dette. Oversikt over BIR sine gjenbruksstasjoner følger under.

  Matavfall
  Det er i 2023 etablert opplegg for kompostering av matavfall i bunker.
  Egen instruks for hva som kan kastes der, finnes på papirposene.
  Papirposer og stativ er lagt ut i «bunker»

  Dyrehold 

  For dyrehold i borettslaget skal den enkelte andelshaver søke styret i laget. Andelshaver som søker om dyrehold må selv kontakte beboere i søkers oppgang eller rekke, og disse vil få anledning til å oppgi / sende eventuelle innvendinger til styret innen en nærmere angitt frist.

  Dyreeiere har ansvar for følgende:

  • at husdyret ikke er til ulempe eller sjenanse for andre, inne eller ute.
  • at lagets husordensregler overholdes.
  • at hunder luftes utenfor borettslagets område.
  • at ekskrementer fra hund fjernes fra borettslagets område, samt i nærmiljøet.
  • at dyret har det bra og i minst mulig grad er overlatt til seg selv.
  • å erstatte skader på borettslagets fellesarealer som husdyrholdet måtte forårsake.
  • å overholde alle offentlige lover og regler for dyrehold.

  Dyreeiere som påtar seg ansvaret som beskrevet ovenfor vil innvilges rett til å ha husdyr, med mindre innvendinger fra dyreeierens naboer gjør at styret vurderer saken som ekstraordinær. Dyreeiere som ikke overholder disse retningslinjene kan miste retten til å ha husdyr i borettslaget.

  ———————————————-

  Til styret i Tømmervågen Borettslag Brygge Brl.

   

  Jeg/vi søker herved om tillatelse til å ha husdyr i borettslaget og påtar meg/oss det ansvaret som følger med dette.

  Navn og adresse:___________________________________________________

   

  ———————————————————————————————————

  Opplysninger om husdyret:

  Dyr:_________________________________Rase:_________________________

   

  Alder:_________________________________Anskaffelsesdato:_____________

   

  Tilleggsinformasjon:_________________________________________________

   

  Sted:_________________________

   

  Andelseier:____________________

   

  Dato:___________________________

   

  Tømmervågen Brygge Brl, Tømmervågen 35, 5101 Eidsvågsneset

  styret@tommervagen.no

  Gass (og vedlikehold)

  Leverandør gassanlegg:
  Gass-Service AS, 
  Kanalveien 88,
  5068 Bergen.
  Telefonnummer: 55 20 83 40
  Nettside: https://www.gasservice.no/

  Alle leiligheter ble levert med gasspeis med fjernkontroll. Noen har også koketopp på gass, og noen har ekstra gassuttak på terrasse. Inntaksskap inneholdende gassmåler og stengekran finnes til hver leilighet på terrassen eller utenfor huset. Nøkkel til skapet ble levert til hver leilighet. Eventuelt manglende trekantnøkkel kan kjøpes hos f.eks. Gass Service AS eller på nett. En egen perm med Håndbok fra Gass Service AS ble også levert med boenhetene.

  Viktig:
  Bruksanvisning på Gass peisen finnes også som PDF på informasjon på våre nettsider. Bruksanvisninger. Klikk her.

  Sikkerhet: 

  Ved uønsket hendelse og dersom det er mulig: Hent nøkkel til inntaksskapet, lås opp skapet og steng gasskranen.                                                                     

  Viktig: P.G.A. SIKKERHET HAR BEBOERNE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANLEDNING TIL Å ÅPNE GASSPEISEN SELV. 

  Det er ikke er lov å utføre vedlikehold på anlegget selv, alt skal utføres av Gass Service AS. 

  Batteri på fjernkontrollen og fjern mottakerenheten er ofte grunnen til at peisen ikke tenner. (Kan skiftes av beboer)

  Vedlikehold:

  Årlig tilsyn/service utføres i alle leiligheter av Gass-Service bekostet av borettslaget.

  Beboer bekoster vedlikehold av gassuttak på altan. Beboer skal sørge for at skapet med innhold ikke skades av vann/fukt. Beboer skal smøre skaplåsen.

  Beboer skal ikke kontakte Gass-Service AS for å få utført arbeid eller komponenter som er borettslagets ansvar. 

  Slike henvendelser skal gå til Styret sin styre mail:  styret@tommervagen.no

  Beboernes ansvar og styrets/borettslagets ansvar:

  Borettslaget har ansvar for årlig tilsyn/service, for inntaksskap, pilotenhet i peis og evt. andre sikkerhetskomponenter.  Beboer har ansvar for øvrige komponenter vedrørende peisen, for koketopp og for fjernkontroll.

  Forsyning og fakturering 

  Propangass leveres til felles gasstank og faktureres til borettslaget. Gassen distribueres videre i ledningsnett til inntaksskapene for den enkelte leilighet. Forbruk for den enkelte leilighet avregnes A-konto hver måned og faktureres av BOB i tillegg til felleskostnadene. Eksakt forbruk leses av en gang pr. år i forbindelse med årlig service på anlegget. 

  Oppgjør av gassforbruk i forbindelse med eierskifte:

  Ved overtakelsen må man lese av gassmåleren som befinner seg i stål skapet på altanen eller på bakkenivå utenfor leiligheten. Dersom man mangler trekantnøkkel til å åpne skapet, må den anskaffes (Gass-Service) til ny eier som skal ha nøkkel tilgjengelig.

  Kontakt styret på styre mail  (styret@tommervagen.no) og oppgi målerstand. Styret vil deretter regne ut gass-oppgjøret mellom selger og kjøper.

  Nyttige lenker

  Forretningsfører_ Bergen og Omeng Boligbyggelag (BOB):
  https://www.bob.no/logg-inn. Her finner beboerne informasjon på «min side» om forhold som gjelder BOB. BOB er i dag forretningsfører for oss. 

  Bredbånd og TV kanaler
  Telenor AS
  Her finner beboeren informasjon om vår leverandør av bredbånd og TV kanaler.
  Tømmervågen Brygge BRL vil fra 1 april 2023 installere fiber fram til beboerne.

  MINE SIDER
  På Mine sider administrerer du ditt abonnement. Her kan du velge den bredbåndshastigheten du vil ha og ditt TV-innhold. For å få fullt utbytte av alle dine muligheter er det derfor viktig at du har en brukerprofil på Mine sider. Dette oppretter du på telenor.no/minesider

  TV- OG STRØMMETJENESTEN T-WE
  Med T-We får du TV og populære strømmetjenester samlet på ett sted. Ved valg av T-We får du et forhåndsvalgt startoppsett med de mest populære kanalene, men du står fritt til å bytte ut kanaler og annet innhold som du selv vil. Med T-We-appen får du tilgang til all underholdning på mobil, nettbrett og Apple TV, enten du er hjemme, på hytta eller på farten. Last ned fra App Store eller Google Play. Merk at du må ha en bruker på Mine sider på Telenor for å få tilgang.

  TRENGER DU HJELP?
  Du finner hjelp og mange gode tips på telenor.no/kundeservice. Du er også velkommen til å kontakte oss på telefon 915 09000.

  Informasjon og produktark finnes også på nettsidene under INFORMASJON.

  Ventilasjonsanlegg:
  https://bov.no/kontakt/. Bygg og Ventilasjon AS er i dag vår samarbeidspartner innen ventilasjon. Ifølge vedtektene er det beboerne selv som har ansvar for vedlikehold og reparasjoner i anlegg som står plassert inne hos den enkelte beboer.

  Gass og vedlikehold:
  https://www.gasservice.no/. Gass Service AS er vår leverandør av gass, og vår samarbeidspartner innen vedlikehold av gassanlegget. Styret organiserer årlig kontroll og service av våre gassinstallasjoner hos hver enkelt beboer.  Se viktig informasjon under informasjonssiden om Gass og vedlikehold. Klikk her.

  El Bil og lading:
  http://boselektro.no/universal-og-enkel/. BOS Elektro AS har installert laderne som vi i dag har i fellesgarasjene. Kontaktperson er ole.petter@bergenos.no. alternativ alf.bergenos.no  

  Fargekoder og maling
  Klikk her

  Salgsprospekt fra 2006 legger som eget PDF.
  Klikk her.

  Parkering / Gjesteparkering

  Alle andeler har fått tildelt en parkeringsplass i garasjeanlegget eller i carporten. Denne skal benyttes av husstandens bil.

  Borettslaget har et kapasitetsproblem når det gjelder parkering for beboere og gjester. Dette forårsakes av
  – at mange husstander har to biler.
  – fremmedparkering, dvs. parkering av biler som ikke har ærend i    borettslaget.
  – at noen beboere parkerer på gjesteparkering istedenfor å utnytte egen   garasjeplass.

  Styret oppfordrer på det sterkeste at garasjeplassene brukes, slik at vi slipper å ha fokus på parkering problematikk som skyldes at tildelt plass  i garasjeanlegget ikke benyttes. 

  Parkeringskontroll
  Prøveordningen med firma Vestpark AS på parkeringskontroll ble avviklet fra 1. desember 2021, etter ønske fra beboerne. Styret gjennomførte en spørreundersøkelsen, og flertallet mente at denne ordningen burde opphøre.   

  Det er likevel gjort en avtale med Vestpark AS at skiltene med, parkering forbudt for utenforstående blir stående. Borettslagets styre kan da rekvirere Vestpark AS for å bøtelegge feilparkerte biler og biler som ikke har rett til å parkere på borettslagets parkeringsplasser. Dette betyr i praksis at vi er tilbake til ordningen før vi hadde parkeringskontroll, men at styret kan rekvirere Vestpark for å bøtelegge fremmedparkering og feilparkerte biler.  

  Garasjeporten.
  Nye beboere som ønsker å åpne garasjeporten via mobilen, må ta kontakt via styre mailen: styret@tommervagen.no og oppgi mobilnummer.

  Med vennlig hilsen
  Styret i Tømmervågen Brygge Borettslag.

  El bil og ladning

  Borettslaget har tilrettelagt infrastruktur for el-billading.

  Hvis en ønsker lade boks, må det bestilles og bekostes av andelseier.

  Forespørsel/Bestilling kan gjøres ved å sende en mail til christer@bergenos.no. eller ta kontakt med Renate i styret som kan være behjelpelig med dette. Tlf 93252102

  Når ladeboksen er montert, tar en kontakt med Renate i styret for å signere strømkontrakt og få åpnet boksen.

  Feil på ladeboksen/anlegget meldes styret.

  Det er IKKE anledning til å koble på ladebokser fra andre leverandører.

  Årsaken til dette er at vi avregner forbruket i et felles system, Zaptec, som administreres og avregnes av ladeansvarlig i styret. Avlesing og forbruk gjøres hvert kvartal.
  Det er BOB som sender ut faktura.

  Brukermanual for ladeboksen finnes under bruksanvisninger

  Klikk her,

  Styrerommet / Fellesrommet

  I borettslaget er det laget til et fellesrom som står til disposisjon for beboerne. Rommet er utstyrt med blant annet et lite kjøkken og toalett, samt spisebord og stoler. Her finnes servise og bestikk. I tillegg er der TV og dekoder, samt en printer m.m. Det er også dette rommet styret i borettslaget har møtene sine i. Rommet egner seg godt til f.eks. bursdagsfeiring, dåp, konfirmasjon, fotballkamper, spill kveld, strikkeklubb osv.

  For å booke fellesrommet, ta kontakt med styret på e-post styret@tommervagen.no. Det er viktig at rommet forlates rent og ryddig, og at alt boss fjernes.

  Brannvarslingsanlegg

  Alle leiligheter er utstyrt med en røykvarsler knyttet opp mot felles brannvarslingsanlegg. Denne er plassert sentralt i leiligheten. Røykvarsleren må under ingen omstendighet demonteres eller fjernes.

  Hvis røykvarsleren utløses i din leilighet, har du 5 min på deg før brannalarmen løses ut i borettslaget. Hvis røykvarsleren din utløses ved en feil, MÅ du avstille den på sentralen i trappeoppgangen. Se plansje ved sentralen for bruksanvisning.

  Hvis du oppdager at brannalarmen er utløst, må du sjekke panelet og undersøke den aktuelle leiligheten. Det er ikke lov å avstille alarmen for andre leiligheter enn din egen uten at du har sjekket hvorfor alarmen går.

  I tilfelle brann, MÅ gasstilførsel til leiligheten stenges før en forlater leiligheten. Hovedkran for din leilighet er plassert i gasskap utvendig. Alle leiligheter skal ha trekantnøkkel til skapet.

  Borettslaget tester brannvarslingsanlegget sammen med servicemann en gang i året.
  Brannvarslingsanlegget har ikke varsling til brannvesenet. Ved brann, ring 110.

  Alle leiligheter er utstyrt med brannslukningsapparat (pulver). Sjekk apparatet ca en gang i mnd. Snu beholderen opp-ned og hør etter om pulveret sildrer inni beholderen. Hvis du ikke hører noe, dunk brannslukningsapparat hard i gulvet (legg gjerne et håndkle under for å unngå hakk i gulvet) og prøv en gang til. Pulverapparat må byttes hvis pulveret er fast, pilen ikke er på grønt eller det er utgått på dato. Dette står beboer selv ansvarlig for.

  Ventilasjonsanlegg

  Leilighetene er utstyrt med ulike ventilasjonsanlegg. Det er andelseier sitt ansvar å vedlikeholde dette. Det anbefales å skifte filter minimum en gang i året. For allergikere anbefales to ganger i året, vår og høst. Se etter at avtrekksventilene på bad og vaskerom er åpne (du kan snurre på det hvite lokket). 

  Service
  Ved behov for service kontakt Bygg og Ventilasjon AS, Tlf 55197860. Se også bov.no.

  Filter-abonnement
  Ønsker du å ha et filterabonnement får du automatisk tilsendt et filter, hjem til deg og ditt ventilasjonsaggregat. 

  Flexit AS
  Televeien 15, 1870 Ørje,
  Kundeservice: kundeservice@flexit.no
  Telefon: 69 81 00 00

  Return to top of page