Skip links

Nettsidene til Tømmervågen Brygge

Nettsiden til Tømmervågen Brygge er ment til å fungere som et kontaktledd mellom beboerne og styret. Nettsidene skal inneholde informasjon som er relevant både for nye beboere samt etablerte beboere. Målet er å oppnå et godt bomiljø og synliggjøre at vi er et veldrevet borettslag hvor folk drives.

Skulle du ha en ny sak du mener styret burde se på, må du sende styret en skriftlig henvendelse. Styret har planlagt faste styremøter. Her finner du oversikt over planlagte styremøter.

Les mer

Her finner du oversikt over hvem som er representert i styret og hvilke ansvarsområder hver enkelt har. Henvendelser som ønskes behandlet av styret må gjøres skriftlig. Er det andre spørsmål, finnes det mye informasjon på nettsidene våre.
Finner du ikke svaret her er du velkommen til å ta kontakt med en av oss i styret.

Les mer

Her finner du aktuelle saker, som det er viktig for beboerne å få med seg. Dette kan være årsmøter, dugnader, styremøter eller nye saker som beboerne har interesse av.

Les mer

Her finner du en kontaktoversikt over borettslagets samarbeidspartnere og firma som vi benytter. Gjerne ta direkte kontakt med disse for å få utført det dere måtte ønske innen de områder som beboerne selv har ansvar for.

Les mer
Return to top of page